www.protac.com.my

insurance brokers sdn. bhd.

International Insurance Brokers & Consultants

 

PERLINDUNGAN

Skim Ikhlas Flexi EB Takaful diuruskan oleh Protac Insurance Brokers Sdn Bhd.

Skim Ikhlas Flexi EB Takaful merupakan satu perlindungan takaful yang merangkumi kematian biasa, kemalangan, keilatan kekal menyeluruh dan juga penyakit kritikal yang direka khas untuk semua ahli koperasi, kakitangan KKLW dan Agensi -  Agensi berkaitan serta ahli keluarga mereka di seluruh Malaysia.

Skim Ikhlas Flexi EB Takaful ini mempunyai dua (2) jenis skim iaitu Skim Perlindungan (Skim I) dan Skim Simpanan (Skim II).

 

Penyertaan - Ahli dan dibuka kepada pasangan & anak-anak

Had Umur -18 tahun sehingga 60 tahun.MUAT-TURUN / DOWNLOAD
KLIK TO VIEW & SAVE / PRINT IN PDF FORMAT